Krótko o nas

Zaczęło się od teatru.

Teatr kloszART powstał we wrześniu 2006 roku w Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Od października 2010 roku rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stając się jedną z agend kulturalnych działających pod egidą Akademickiego Centrum Kultury w Olsztynie.

Teatr ma za sobą wiele przedsięwzięć, jak wieczory poetyckie, spektakle, warsztaty teatralne czy projekty kulturalne (m.in. Noce Teatralne im. Krystyny Spikert).

Od 2016 roku pole działań stowarzyszenia poszerzyło się o działania artystyczne wykraczające poza teatr. Dlatego od 2017 roku funkcjonuje pod szerszą nazwą "Kloszart".

kloszart
Copyright © 2018 Karolina Obrębska