CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KLOSZART

Prezes
Z-ca prezesa
Sekretarz
Skarbnik
Redaktor Magazynu Kloszart
Grafik
Koordynator teatru przy stoliku
Organizator widowni
Koordynator Oddziału Impro

Mateusz Mirczyński
Ewelina Jasińska
Tomasz Celler
Jolanta Kaczyńska
Iga Skolimowska
Natalia Śliwińska
Diana Redkiewicz
Karolina Obrębska
Robert Sanetra

POZOSTALI CZŁONKOWIE
Dominik Gabara


CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Bratumiła Serbeńska
Jakub Świdziniewski

KIM JESTEŚMY?


Teatr kloszART powstał we wrześniu 2006 roku w Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Od października 2010 roku rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stając się jedną z agend kulturalnych działających pod egidą Akademickiego Centrum Kultury w Olsztynie.

Copyright © 2018 Karolina Obrębska